تعرفه بنرهای تبلیغاتی

نمایش در تمامی صفحات


بنر اسلايد اول 1،000،000 تومان 30 روز

بنر اسلايد دوم 700،000 تومان 30 روز

بنر اسلايد سوم 300،000 تومان 30 روز

بنر اسلايد چهارم 200،000 تومان 30 روز


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.